Saturday, 13 August 2022

34 แหล่งกู้ยืมเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมาย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อัปเดต 2022

25 Apr 2022
64 ครั้ง

สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน เมืองนครราชสีมา หรือในพื้นที่ นครราชสีมา มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ

ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี

แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน นครราชสีมา

ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
บริษัท เอกนครพิโก จำกัด 2300/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4428 2165
บริษัท สหสองพัน พิโก จำกัด 974/9 ซอยมิตรภาพ15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4429 8362
บริษัท เอเอเอ็ม ปากช่อง จำกัด 160/3 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4430 0365
บริษัท โกลด์ แอนด์ เจมส์ จำกัด 119,121,123 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 06 5576 6388
09 3576 9300
บริษัท เอ.พี.ธุรกิจพิโก จำกัด 1/2 ซอยมิตรภาพ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1997 3322
บริษัท ทรัพย์สุวรรณ พิโก จำกัด 179/1 หมู่ที่6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 0 4430 5355
บริษัท เอกนครราชสีมาพิโก จำกัด 2300/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4428 2165 ต่อ6
08 1997 3322
บริษัท เค.เอส.ที. โคราช พิโก จำกัด สำนักงานใหญ่ 299/1-2 หมู่ที่5 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4437 1322
บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (นครราชสีมา) จำกัด สำนักงานใหญ่ 1282/14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4411 0886
บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (นครราชสีมา) จำกัด สำนักงานสาขา (1) 442/205 หมู่ที่1 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 7645 3636
บริษัท ทวีทรัพย์พิโก 2018 จำกัด 124 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4426 8826
บริษัท อุดมสินธุรกิจพิโก จำกัด 95/3 ซอยสวายเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1997 3322
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ แม็กซ์ สำนักงานสาขา (1) 28/2 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1922 9828
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก สหไพบูลย์ โคราช 75 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1662 9011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก สหไพบูลย์ นครราชสีมา 77 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1662 9011
บริษัท ทุนถาวร พลัส(นครราชสีมา) จำกัด 223,225 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 09 4239 1569
บริษัท ดี มันนี่ จำกัด 499 หมู่ที่7 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0 4437 1817

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย อนุมัติไว

โลโก้ ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
LINE BK 1,000 – 800,000 บาท
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
 • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
 • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
Dolfin สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • อายุ 21 – 70 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานอิสระ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกร
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน
 • 50 ทวิ ปีล่าสุด
iOS หรือ Android
UP by SCB 1,000 – 40,000 บาท
 • อายุ 22-65 ปี มีสัญชาติไทย
 • อาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ
 • มีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
 • โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ พร้อมเบอร์ติดต่อ
iOS หรือ Android
Wealthi สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • กู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ
 • มีที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี
iOS หรือ Android
เงินทันเด้อ สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
 • บัตรประชาชน
 • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
Android
ฟินนิกซ์ สูงสุด 100,000 บาท
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
 • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
 • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
Kashjoy 5,000 – 1,000,000 บาท
 • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
 • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
SPEEDY LOAN สูงสุด 5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • อายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
 • เจ้าของธุรกิจ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
15.99% – 25.00% 72 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 20-59 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • อายุ 21 – 59 ปี
 • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
สินเชื่อไทรทอง สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงาน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุ 20-65 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 25% 84 เดือน

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน เมืองนครราชสีมา หรือใน นครราชสีมา ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย