Saturday, 1 October 2022

37 แหล่งกู้ยืมเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมาย เมืองขอนแก่น ขอนแก่น อัปเดต 2022

22 Jul 2022
76 ครั้ง

สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน เมืองขอนแก่น หรือในพื้นที่ ขอนแก่น มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ

ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี

แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน ขอนแก่น

ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก ขอนแก่น 333/95 หมู่ที่6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4333 7979
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค ขอนแก่น สำนักงานใหญ่ 202 หมู่ที่4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4323 4966
บริษัท ชัยศิริเอทีเอ็ม จำกัด 312/3 หมู่ที่9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 08 1544 1375
08 7992 2296
บริษัท สงวนสิน จำกัด 14/4 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4324 4942
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เงินด่วน 40 หมู่ที่10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260 08 1055 5770
บริษัท แคชแพล จำกัด 2/117 หมู่ที่12 รุ่งเรืองเลควิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 08 1974 1453
บริษัท กิจวัฒนา 2018 จำกัด 222/11 หมู่ที่13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4346 6333
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริหารทรัพย์เจริญ 58/260 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4323 5677
บริษัท ถาวรลีสซิ่ง 2010 จำกัด สำนักงานสาขา (1) 150/8 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4431 1393
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจ พิโก 113/14 หมู่ที่6 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 08 7221 0113
09 7314 2237
บริษัท ขอนแก่นชัยมงคลมอเตอร์ (1996) จำกัด 536/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4332 2320ต่อ1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ โอเคแคช 333/97 หมู่ที่6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 09 2441 4163
0 4346 6477
บริษัท เคเอส ลิสซิ่ง(8) จำกัด สำนักงานใหญ่ 181/9 หมู่ที่17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4322 1194
บริษัท ชัยศิริพิโก จำกัด 271/5 หมู่ที่4 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 08 1544 1375
บริษัท ธนวิน(2019) จำกัด 14/4 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4324 4942
บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (ขอนแก่น) จำกัด 366/6 หมู่ที่12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4300 0124
08 7645 3636
บริษัท ธนวินพลัส จำกัด 14/4 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4324 4942
บริษัท ซีเอ็ม พัฒนสิน จำกัด 165/29 หมู่ที่4 ถนนถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4333 8233
บริษัท บูราพาณิชย์ จำกัด 58/260 หมู่ที่4 ถนนประชาสโมสร(ปากซอย36) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0 4323 5677
บริษัท พันธ์ทวี ท๊อปเจริญ พิโก้ (ขอนแก่น) จำกัด 183 หมู่ที่4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 06 5419 5789
09 3546 8744

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย อนุมัติไว

โลโก้ ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
LINE BK 1,000 – 800,000 บาท
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
 • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
 • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
Dolfin สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • อายุ 21 – 70 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานอิสระ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกร
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน
 • 50 ทวิ ปีล่าสุด
iOS หรือ Android
UP by SCB 1,000 – 40,000 บาท
 • อายุ 22-65 ปี มีสัญชาติไทย
 • อาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ
 • มีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
 • โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ พร้อมเบอร์ติดต่อ
iOS หรือ Android
Wealthi สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • กู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ
 • มีที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี
iOS หรือ Android
เงินทันเด้อ สูงสุด 50,000 บาท
 • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
 • บัตรประชาชน
 • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
Android
ฟินนิกซ์ สูงสุด 100,000 บาท
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
 • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
 • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
Kashjoy 5,000 – 1,000,000 บาท
 • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
 • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
SPEEDY LOAN สูงสุด 5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • อายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
 • เจ้าของธุรกิจ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
15.99% – 25.00% 72 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 20-59 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • อายุ 21 – 59 ปี
 • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
สินเชื่อไทรทอง สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงาน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุ 20-65 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 25% 84 เดือน

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน เมืองขอนแก่น หรือใน ขอนแก่น ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย