Saturday, 20 July 2024

17 แหล่งกู้ยืมเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมาย ภูผาม่าน ขอนแก่น อัปเดต 2024

11 Jan 2023
214 ครั้ง

สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน ภูผาม่าน หรือในพื้นที่ ขอนแก่น มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ

ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี

แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน ขอนแก่น

รออัปเดตข้อมูลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถเลือกช่องทางอื่น ๆ ด้านล่างแทน

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย อนุมัติไว

โลโก้ ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
Line BK 1,000 – 800,000 บาท
  • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
  • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
  • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
  • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
  • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
  • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
 border= UP by SCB 1,000 – 40,000 บาท
  • อายุ 20-65 ปี เป็นคนไทย
  • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้เสีย
  • มีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • โญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
iOS หรือ Android
 border= Snap Cash สูงสุด 10,000 บาท
  • คนไทยอายุ 20-60 ปี
  • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือมีหนี้สินคงค้าง
  • มีบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ เพื่อรับสินเชื่อ
  • มีแอปพลิเคชัน UCHOOSE
  • ไม่ใช้เอกสารในการสมัคร
iOS หรือ Android
 border= Money Thunder สูงสุด 100,000 บาท
  • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
  • บัตรประชาชน
  • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
iOS หรือ
Android
 border= Finnix สูงสุด 100,000 บาท
  • อายุระหว่าง 20-60 ปี
  • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
  • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
  • บัตรประชาชน
  • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
  • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
 border= Kashjoy 5,000 – 1,000,000บาท
  • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
  • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android
 border= Money Hub 50,000 บาท
  • อายุ 20-58 ปี มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน
  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  • ข้อมูลบัตรประชาชน
  • บัญชีหน้าแรก ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ธนาคารใดก็ได้
  • เอกสารแสดงรายได้ 4-6 เดือน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารที่ใช้ คุณสมบัติ ดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • เอกสารแสดงรายได้
  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้
  • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
  • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • บัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
  • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
  • อายุ 20 – 59 ปี
  • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
  • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
  • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
  • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
สินเชื่อเงินสดทันใจ สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • มีอายุ 21 ปีขึ้นไป
  • รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
9.99% – 24.99% 12 – 60 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • สลิปเงินเดือนตัวจริง
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
  • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
  • อายุระหว่าง 20-59 ปี
  • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • อายุ 21 – 59 ปี
  • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
ย้อนก่อนแย่ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน
  • อายุ 20-65 ปี สัญชาติไทย
  • พนักงานประจำ รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
9.99% – 14.99% สูงสุด 2 ปี

สินเชื่อรถแลกเงิน

บริษัท ค้นหาสาขา ชื่อสินเชื่อ ประเภทรถที่รับ อายุรถที่รับ, คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียนรถ
  • รถเก๋ง
  • รถตู้
  • รถกระบะ
  • มอเตอร์ไซค์
  • อายุรถเก๋ง,รถตู้ ไม่เกิน 20 ปี และรถกระบะไม่เกิน 25 ปี
  • อายุรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 15 ปี
  • บุคคลธรรมดาอายุ 20-65 ปี
  • มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อสมหวัง เงินสั่งได้
  • รถยนต์
  • รถกระบะ
  • รถบรรทุก
  • มอเตอร์ไซค์
  • บิ๊กไบค์
  • อายุรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 12 ปี, บิ๊กไบค์ ไม่เกิน 15 ปี
  • อายุรถเก๋ง, รถกระบะ ไม่เกิน 25 ปี
  • อายุรถบรรทุก ไม่เกิน 25 ปี
  • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
  • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน
  • รถยนต์
  • รถบรรทุก
  • มอเตอร์ไซค์
  • อายุรถยนต์ ไม่เกิน 20 ปี
  • อายุรถมอเตอร์ไซค์ ไม่เกิน 15 ปี
  • อายุ 20 – 65 ปี สัญชาติไทย
  • มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อเงินไชโย
  • มอเตอร์ไซค์
  • รถเก๋ง กระบะ รถตู้
  • รถบรรทุก
  • รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภท อายุไม่เกิน 18 ปี
  • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ทุกประเภท อายุรถไม่เกิน 23 ปี
  • รถบรรทุกเป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 25 ปี
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี
  • มีรายได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวด
สาขาใกล้บ้าน กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
  • รถยนต์
  • มอเตอร์ไซค์
  • บิ๊กไบค์
  • รถยนต์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
  • มอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี
  • บิ๊กไบค์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี
  • อายุระหว่าง 20-65 ปี สัญชาติไทย เท่านั้น
สาขาใกล้บ้าน ทีทีบีไดรฟ์
  • รถเก๋ง
  • รถกระบะ
  • รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี
  • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียน
  • รถเก๋ง-กระบะ
  • รถบรรทุก
  • รถมอเตอร์ไซค์
  • รถเก๋ง-กระบะ รับอายุไม่เกิ 22 ปี
  • รถบรรทุก รับรถอายุไม่เกิน 30 ปี
  • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
  • อายุ 21 – 70 ปี สัญชาติไทย
  • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อรถแลกเงิน
  • รถเก๋ง
  • รถกระบะ
  • อายุรถที่รับไม่เกิน 20 ปี
  • อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือเป็นผุ้ครอบครองรถยนต์
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อรถช่วยได้
  • รถเก๋ง
  • รถตู้
  • รถกระบะ
  • รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี
  • อายุ 20-70 ปี มีสัญชาติไทย
  • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
  • รถเก๋ง
  • รถกระบะ
  • รถตู้
  • รถบรรทุก
  • รถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุก อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
  • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
  • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน ภูผาม่าน หรือใน ขอนแก่น ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย