Saturday, 21 May 2022

17 แหล่งกู้ยืมเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมาย สามเงา ตาก อัปเดต 2022

14 Mar 2022
55

สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน สามเงา หรือในพื้นที่ ตาก มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ

ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อพิโก หรือ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี

แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน ตาก

รออัปเดตข้อมูลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถเลือกช่องทางอื่น ๆ ด้านล่างแทน

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย ยุติธรรม อนุมัติไว

ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
LINE BK 1,000 – 800,000 บาท
  • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
  • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
  • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
  • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
  • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
  • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
Dolfin สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • อายุ 21 – 70 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ ทำงานอิสระ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
  • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกร
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน
  • 50 ทวิ ปีล่าสุด
iOS หรือ Android
แอพป๋า 2,000 – 1,000,000 บาท
  • อายุ 22-60 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ พร้อมเบอร์ติดต่อ
  • หน้าแรกของสมุดบัญชี เพื่อใช้รับเงิน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด
iOS หรือ Android
Wealthi สูงสุด 50,000 บาท
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  • กู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ
  • มีที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี
iOS หรือ Android
เงินทันเด้อ สูงสุด 50,000 บาท
  • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
  • บัตรประชาชน
  • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
Android
ฟินนิกซ์ สูงสุด 100,000 บาท
  • อายุระหว่าง 20-60 ปี
  • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
  • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
  • บัตรประชาชน
  • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
  • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
Kashjoy 5,000 – 1,000,000บาท
  • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
  • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • เอกสารแสดงรายได้
  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้
  • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
  • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • บัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
  • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
  • อายุ 20 – 59 ปี
  • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
  • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
  • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
  • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
  • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
SPEEDY LOAN สูงสุด 5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • หนังสือรับรองเงินเดือน
  • อายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย
  • พนักงานประจำรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
  • เจ้าของธุรกิจ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
15.99% – 25.00% 72 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • สลิปเงินเดือนตัวจริง
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
  • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
  • อายุระหว่าง 20-59 ปี
  • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • อายุ 21 – 59 ปี
  • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
สินเชื่อไทรทอง สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ใช้บุคคลค้ำประกัน มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป
  • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  • เป็นพนักงาน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • อายุ 20-65 ปี
  • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่เกิน 25% 84 เดือน

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน สามเงา หรือใน ตาก ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย