Thursday, 25 July 2024

17 แหล่งกู้ยืมเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมาย หนองจิก ปัตตานี อัปเดต 2024

20 Apr 2023
149 ครั้ง

สำหรับคนที่มองหาเงินด่วนใน หนองจิก หรือในพื้นที่ ปัตตานี มีเงินด่วนในระบบ ให้เลือกใช้บริการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนผ่านแอป เงินด่วนแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือเงินด่วนแบบไม่มีผู้ค้ำประกันก็ตาม มาดูกันว่าสินเชื่อไหนจะตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนของคุณ

ก่อนอื่นเราอยากให้รู้จักกับสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ?

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย และช่วยป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ให้ได้รับเงินกู้ที่ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และที่สำคัญคือดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 36% ต่อปี

แหล่งสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ใน ปัตตานี

รออัปเดตข้อมูลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถเลือกช่องทางอื่น ๆ ด้านล่างแทน

สินเชื่อผ่านแอป ถูกกฎหมาย อนุมัติไว

โลโก้ ชื่อแอป วงเงิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแอป
Line BK 1,000 – 800,000 บาท
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน
 • อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน
 • หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
iOS หรือ Android
 border= UP by SCB 1,000 – 40,000 บาท
 • อายุ 20-65 ปี เป็นคนไทย
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้เสีย
 • มีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • โญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอป SCB EASY
iOS หรือ Android
 border= Snap Cash สูงสุด 10,000 บาท
 • คนไทยอายุ 20-60 ปี
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือมีหนี้สินคงค้าง
 • มีบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ เพื่อรับสินเชื่อ
 • มีแอปพลิเคชัน UCHOOSE
 • ไม่ใช้เอกสารในการสมัคร
iOS หรือ Android
 border= Money Thunder สูงสุด 100,000 บาท
 • อายุ 20-57 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ
 • บัตรประชาชน
 • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
iOS หรือ
Android
 border= Finnix สูงสุด 100,000 บาท
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีรายได้ 8,000 บ.ต่อเดือนขึ้นไป
 • อาชีพไหนก็สมัครได้ พนักงาน รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีไทยพาณิชย์ สำหรับใช้รับเงิน
 • แอปฟินนิกซ์ และแอปพลิเคชัน SCB EASY
iOS หรือ Android
 border= Kashjoy 5,000 – 1,000,000บาท
 • อายุ 20–55 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
 • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
iOS หรือ Android
 border= Money Hub 50,000 บาท
 • อายุ 20-58 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ข้อมูลบัตรประชาชน
 • บัญชีหน้าแรก ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ธนาคารใดก็ได้
 • เอกสารแสดงรายได้ 4-6 เดือน
iOS หรือ Android

แหล่งเงินกู้ยืมกับทางธนาคาร

ธนาคาร สินเชื่อ วงเงิน เอกสารที่ใช้ คุณสมบัติ ดอกเบี้ยต่อปี ระยะเวลาผ่อน
Xpress Loan สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ 7,500 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
15% – 25% สูงสุด 60 เดือน
กรุงไทย Smart Money สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ไม่เกิน 25% 12-60 เดือน
Krungsri iFIN สูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • บัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • พนักงานมีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 25% 60 เดือน
บัวหลวงสุขใจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้า
 • อายุ 20 – 59 ปี มีสัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ
16% – 23% 60 เดือน
UOB i-Cash ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
9.99% – 24.9% 60 เดือน
สินเชื่อเงินสดทันใจ สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • มีอายุ 21 ปีขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
9.99% – 24.99% 12 – 60 เดือน
สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อายุ 20 – 60 ปี มีสัญชาติไทย
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน
11.99% – 24.50% 60 เดือน
แคชทูโก สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 20-59 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป
19% – 25% 60 เดือน
เพอร์ชัลนัลแคช ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • อายุ 21 – 59 ปี
 • พนักงานประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
9% – 25% 60 เดือน
ย้อนก่อนแย่ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน
 • อายุ 20-65 ปี สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
9.99% – 14.99% สูงสุด 2 ปี

สินเชื่อรถแลกเงิน

บริษัท ค้นหาสาขา ชื่อสินเชื่อ ประเภทรถที่รับ อายุรถที่รับ, คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียนรถ
 • รถเก๋ง
 • รถตู้
 • รถกระบะ
 • มอเตอร์ไซค์
 • อายุรถเก๋ง,รถตู้ ไม่เกิน 20 ปี และรถกระบะไม่เกิน 25 ปี
 • อายุรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 15 ปี
 • บุคคลธรรมดาอายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อสมหวัง เงินสั่งได้
 • รถยนต์
 • รถกระบะ
 • รถบรรทุก
 • มอเตอร์ไซค์
 • บิ๊กไบค์
 • อายุรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 12 ปี, บิ๊กไบค์ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุรถเก๋ง, รถกระบะ ไม่เกิน 25 ปี
 • อายุรถบรรทุก ไม่เกิน 25 ปี
 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน
 • รถยนต์
 • รถบรรทุก
 • มอเตอร์ไซค์
 • อายุรถยนต์ ไม่เกิน 20 ปี
 • อายุรถมอเตอร์ไซค์ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุ 20 – 65 ปี สัญชาติไทย
 • มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อเงินไชโย
 • มอเตอร์ไซค์
 • รถเก๋ง กระบะ รถตู้
 • รถบรรทุก
 • รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภท อายุไม่เกิน 18 ปี
 • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ทุกประเภท อายุรถไม่เกิน 23 ปี
 • รถบรรทุกเป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี
 • มีรายได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวด
สาขาใกล้บ้าน กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซค์
 • บิ๊กไบค์
 • รถยนต์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • มอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี
 • บิ๊กไบค์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี
 • อายุระหว่าง 20-65 ปี สัญชาติไทย เท่านั้น
สาขาใกล้บ้าน ทีทีบีไดรฟ์
 • รถเก๋ง
 • รถกระบะ
 • รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียน
 • รถเก๋ง-กระบะ
 • รถบรรทุก
 • รถมอเตอร์ไซค์
 • รถเก๋ง-กระบะ รับอายุไม่เกิ 22 ปี
 • รถบรรทุก รับรถอายุไม่เกิน 30 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • อายุ 21 – 70 ปี สัญชาติไทย
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อรถแลกเงิน
 • รถเก๋ง
 • รถกระบะ
 • อายุรถที่รับไม่เกิน 20 ปี
 • อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือเป็นผุ้ครอบครองรถยนต์
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อรถช่วยได้
 • รถเก๋ง
 • รถตู้
 • รถกระบะ
 • รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี
 • อายุ 20-70 ปี มีสัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
สาขาใกล้บ้าน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
 • รถเก๋ง
 • รถกระบะ
 • รถตู้
 • รถบรรทุก
 • รถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุก อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน หนองจิก หรือใน ปัตตานี ต้องการที่จะกู้เงินด่วน หรือหาแหล่งเงินกู้ที่ไว้ใจได้ กู้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอก ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้จากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในพื้นที่, สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และกู้จากแอปยืมเงิน สามารถใช้ข้อมูลแหล่งเงินกู้จากตารางด้านบนได้ ต้องการเงินในการใช้จ่ายแบบไหน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับสินเชื่อตัวใดบ้างก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่เรานำเสนอได้เลย